Kasa Béla

Rua Órta, nº29, djuntu imbaixada merkanu, djuntu igreja nazarenu...un kasinha ki rizisti na tenpu, ki ta luta na meiu di prédius tamanhu

11.22.2006

KASABELA es 4ª i 5ª Fera - 22 i 23 di Nuvembru

4ª Fera dia 22 - 19:30 nu sta bai odja:

"Venus Boyz" di Gabriel Baur

5ª Fera dia 23 - 21:30 e dia di Tertulia i des bes tema e:

"SINEMA POBRI NA KABU VERDI"

Projectu ki ta kumesa es mesmu kinta fera na CCP di Praia, sta bai aprezentanu 2 filmi di RICARDO LEITE e ZENITO WEYL.

Dipos di filmi nu ta tem xansi di papia ku es sobri sinema pobri, di undi ke ben kel manera di fazi sinema i kal ke spritu di sinema pobri.

Na blog di projecto CINEMA POBRE EM CABO VERDE tem mas informason di sinema pobri na mundu i programasson pa prokectu ki ta kumesa es semana ki tem mostra di sinema i um ofisina pa kenha ki kre prendi fazi sinema.

Ok, nu ta konta ku nhos prezensa kritiku di tudu bes.